Dyskutowano o małym ruchu granicznym

„Mały ruch graniczny – duża szansa na współpracę” – to tytuł konferencji, która dziś odbyła się w Ratuszu Staromiejskim.
Już w wakacje zasady małego ruchu obowiązywać będą zarówno w obwodzie kaliningradzkim, jak i dużej części województw warmińsko- mazurskiego i pomorskiego. Ważnym ośrodkiem będzie Elbląg.

- Mały ruch wprowadzi nową jakość w kontaktach między mieszkańcami obwodu i Elbląga. Stajemy przed dużą szansą, po obu stronach. Szansą na rozwój turystyczny, gospodarczy… - powiedział Tomasz Lewandowski wiceprezydent Elbląga.

Konsul RP w Kaliningradzie, Marek Gołkowski przytaczał konkretne dane liczbowe – otóż konsulat w ubiegłym roku wystawił 113 tysięcy wiz do Polski. Odnotowano 600 tysięcy przyjazdów Rosjan do Polski. - Liczymy, że wszyscy posiadacze wiz Schengen będą występować o wizę małego ruchu granicznego. – dodał konsul Golkowski.
O zasadach małego ruchu, doświadczeniach polsko-ukraińskich mówił Jerzy Wcisła dyr. Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Elblągu -  Od grudnia ubiegłego roku wiedzieliśmy, że w tym roku MRG zacznie obowiązywać. Budziło to wiele nadziei, ale też i obaw. Dlatego tego typu spotkania, jak dzisiejsze, są potrzebne.