Jak z sukcesem odbudować centrum miasta? - przygotowania do jesiennego seminarium Związku Miast Bałtyckich

o centrum miasta
Główne przesłanie i scenariusze zajęć, to najważniejsze zadania, jakie w Departamencie Urbanistyki i Architektury omawiali dziś przedstawiciele Zarządu Komisji Planowania Przestrzennego Związku Miast Bałtyckich (UBC). To właśnie w Elblągu w dniach 1-3 października odbędzie się seminarium, którego tematem przewodnim będzie odbudowa centrum naszego miasta. W dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli: Isabella Forsgren - dyrektor Biura Planowania w Umea (Szwecja), Niels-Peter Mohr Nielsen - dyrektor Biura Planowania w Aarhus (Dania) oraz Marek Karzyński - dyrektor Biura Planowania Przestrzennego w Gdyni. Gospodarzami spotkania byli: Katarzyna Wiśniewska dyrektor Departamentu Urbanistyki i Architektury oraz Andrzej Demczuk pracownik tego Departamentu.

Uczestnicy październikowego seminarium, którzy będą reprezentować służby planowania przestrzennego z miast nadbałtyckich, dokonają konstruktywnej analizy centrum i przestrzeni publicznych Elbląga. Następnie będą się starali wskazać kierunki w jakich nasze miasto powinno się urbanistycznie i architektonicznie rozwijać, by odnieść szeroko rozumiany sukces.  Poza częścią teoretyczną, seminarium położy mocny akcent na pracę w terenie, gdzie w zetknięciu z konkretnym miejscem mają zrodzić się najciekawsze pomysły.