Nowe oznakowanie na starówce

Od dziś na starówce wprowadzone zostaną zmiany w oznakowaniu pionowym. Jest to efekt konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Departament Zarząd Dróg w styczniu br.
Na ul. Wieżowej - istniejący ruch dwukierunkowy zostanie zamieniony na ruch jednokierunkowy z wjazdem od ul. Przymurze w kierunku Wodnej wraz z możliwością przejazdu (na wprost) przez ul. Stary Rynek. Parkowanie pojazdów (wzdłuż jezdni) będzie  dopuszczone tylko po lewej stronie jednokierunkowej ulicy  Wieżowej. Miejsca postojowe zostaną  objęte  SPP.

Na ul. Bednarskiej  - przy budynku  hotelu Elbląg****  ruch będzie jednokierunkowy,  w  pozostałej części ulicy ruch będzie dwukierunkowy – bez możliwości parkowania pojazdów.