Nowe urządzenia już pracują w Elbląskim Parku Technologicznym

laboratoria
Dzisiaj odbyła się oficjalna prezentacja dwóch nowych urządzeń pracujących w Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych działającym w EPT. W spotkaniu prezentującym możliwości obu precyzyjnych maszyn wzięli udział przedstawiciele środowiska naukowego, pracownicy firm, które dostarczyły sprzęt, tj. ANCHEM i PERLAN TECHNOLOGIES, a także osoby zainteresowane praktycznym wykorzystaniem sprzętu. Spotkanie otworzył Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląga.

Niewątpliwie nazwy nowych urządzeń nie są łatwe. Pierwsze nosi nazwę: Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS wyposażony w chromatograf cieczowy HPLC do specjacji. Drugie nazwane zostało: Chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym GC/MS, z analizatorem fazy nadpowierzchniowej HeadSpace.

Dzisiejsze prezentacje pokazały dobitnie, że nowe urządzenia mają praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach. Spektrometr badać może skład pierwiastkowy wody, gleby, nawozów, barwników, opakowań, tworzyw sztucznych. Podobnie postępuje chromatograf badający środowisko gazowe.

Specjalistyczne badania mogą być wykorzystywane przez liczne branże, m.in. przemysł żywnościowy, farmaceutyczny, chemiczny, biomedycznym, petrochemiczny i wiele innych.

Elbląski Park Technologiczny jest pierwszym w Polsce laboratorium komercyjnie wykorzystującym tego typu urządzenia. Oznacza to, że laboratorium oferować będzie różnym branżom relatywnie tanie usługi badawcze z zastosowaniem Spektrometru i Chromatografu.

Zdjęcia z prezentacji tutaj.

Projekt pn. "Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw" - dofinansowany został w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Osi priorytetowej I - NOWOCZESNA GOSPODARKA. Działanie I.3 - Wspieranie innowacji

Całkowita wartość projektu: 13 627 240 zł

Dofinansowanie: 10 804 869 zł