W konkursie na logo miasta zgłoszono 35 projektów

Minął termin nadsyłania prac w konkursie na projekt logo Elbląga. W najbliższy piątek komisja konkursowa wyłoni trzy najlepsze ich zdaniem prace, które wraz z zaproponowanym w „Strategii promocji Elbląga na lata 2012-2015” logo zostaną poddane pod głosowanie internautów.

Prace na konkurs można było składać osobiście w Urzędzie Miejskim do 18 maja lub przesyłać pocztą. W tym drugim przypadku decydowała data stempla pocztowego. Zdecydowana większość z 35 nadesłanych projektów napłynęła z całej Polski.

Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni oddźwiękiem, jaki wywołał konkurs na projekt logo Elbląga – mówi Rafał Gruchalski – Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Elblągu. Liczba projektów złożonych na konkurs z całej Polski przeszła nasze najśmielsze oczekiwania.

25 maja odbędzie się posiedzenie komisji konkursowej pod przewodnictwem prof. Mariusza Dąbrowskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W skład komisji weszli ponadto: artysta plastyk Zbyszek Opalewski, grafik Janusz Kozak, marketingowcy: Piotr Kaczyński i Andrzej Duszyński, radny PO Robert Turlej oraz radny Elbląskiego Dobrego Samorządu Piotr Macutkiewicz. Zaproszenia do udziału w komisji konkursowej nie przyjęli przedstawiciele klubów radnych SLD i PiS.

Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na 28 maja. Dzień później rozpocznie się drugi etap konkursu, czyli głosowanie na stronie internetowej www.elblag.eu na ostateczny kształt logo naszego miasta. Pod głosowanie zostaną poddane projekty wybrane przez komisję konkursową oraz logo zaproponowane w Strategii Promocji Elbląga na lata 2012-2015.