Spotkanie w sprawie Terkawki

W Urzędzie Miejskim w Elblągu odbyło się spotkanie związane z realizacją projektu pn. „Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu”.

Wykonawca kontraktu, Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA w Gdańsku” przekazał przedstawicielom magistratu opracowanie dotyczące zagospodarowania terenu objętego realizacją projektu.

Realizacja projektu została podzielona na trzy etapy. W pierwszym przeprowadzone zostały prace badawcze i studialne. Ten etap obejmuje także przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu. W etapie drugim opracowana zostanie dokumentacja projektowa wraz ze studium wykonalności oraz raportem oddziaływania na środowisko dla potrzeb uzbrojenia terenu pod inwestycje. Ostatni, trzeci etap to pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej.

Celem projektu, o czym, informowaliśmy w tekstach „Terkawka terenem inwestycyjnym” oraz „Tereny inwestycyjne na Terkawce czekają na dokumentację" jest przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie badań obejmujących teren około 190 ha przeznaczonych pod inwestycje.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość