EPEC w Cieple Systemowym

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przystąpiło do Programu Promocji Ciepła Systemowego. Jego celem jest konsolidacja firm z branż ciepłowniczej oraz pokrewnych. Zrzeszone firmy stawiają sobie wspólnie i indywidualnie cele, podejmują działania na rzecz klientów i konsumentów ciepła, by spełniać ich zmieniające się oczekiwania zarówno wobec produktu, jak i obsługi.

- Zdecydowaliśmy się na ten krok, z pełną świadomością korzyści jakie przyniesie nam współudział w tym projekcie. Działając na rynku lokalnym, pojedyncze przedsiębiorstwo nie dysponuje wystarczającymi zasobami, by skutecznie promować swój produkt i budować jego wizerunek na rynku ogólnopolskim. A w takiej właśnie skali działa nasza konkurencja, jak choćby dystrybutorzy gazu ziemnego. Podejmowane działania mają służyć nie tylko kształtowaniu pozytywnego wizerunku samego produktu, ale także branży i poszczególnych firm. W Programie występujemy na równi z innymi firmami. Mamy równy dostęp do nowoczesnej wiedzy i narzędzi marketingowych, a gwarantem fachowości działań i znajomości branży jest IGCP. Ponadto, w przypadku zdobycia nagród i certyfikatów przez markę Ciepła Systemowego, np. Teraz Polska, zyskujemy prawo do posługiwania się nimi w skali ogólnopolskiej i na rynku naszego działania. - mówi Łukasz Piśkiewicz, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Elblągu.

Koordynatorem Programu jest Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (IGCP), a do jego uczestników należą m.in. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdańsku, Szczecinie, Opolu, Krakowie, Lublinie, Koszalinie, Gliwicach, Stargardzie Szczecińskim, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Bełchatowie, Pabianicach, Katowicach i Warszawie.