O regionach Polski wschodniej na Kongresie w Katowicach - dzień drugi

Wtorek 15 maja - Sala Błękitna Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, temat: Atrakcyjność inwestycyjna wschodnich regionów Polski. To druga sesja, w której wziął udział przedstawiciel Elbląga, tym razem był to Paweł Lulewicz dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego.


Moderatorem dyskusji była Dorota Goliszewska - zastępca Redaktora Naczelnego, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł. Pani Dorota wprowadziła w dyskusję od przytoczenia poglądu Leszka Balcerowicza, że pieniądze powinno się inwestować w regionach, miejscach atrakcyjnych, które gwarantują wzrost. Polska wschodnia nie jest tak kojarzona. Moderatorka poprosiła o odniesienie się do tej tezy.  

Krzysztof Hetman, marszałek Województwa Lubelskiego – Na terenie województwa lubelskiego realizowanych jest obecnie 17.500 projektów różnej wielkości dofinansowanych przez UE. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest budowa międzynarodowego portu lotniczego pod Lublinem. To pierwsze lotnisko w kraju wybudowane od podstaw od zakończenia II wojny światowej. Realizowana jest też przebudowa drogi krajowej nr 17 z Lublina do Warszawy. Uczelnie z terenu województwa pozyskały blisko 1 mld zł. Wsparcie otrzymują centra targowe i wystawiennicze. Bezprecedensowe jest utworzenie Centrum obsługi inwestora i eksportera. Ci, którzy z Polski wschodniej stawiają na eksport radzą sobie coraz lepiej, a przede wszystkim są konkurencyjni. Realizowany w województwach Polski wschodniej projekt budowy sieci światłowodowej jest projektem innowacyjnym, nikt przed nami nie robił tak dużego projektu, można powiedzieć, że wyrąbujemy sobie ścieżkę siekierą. To projekt cywilizacyjny dla Polski wschodniej, jesteśmy pionierami, a w dzisiejszym świecie trudno być już pionierem w jakiejkolwiek dziedzinie. Znakomitą odpowiedzią regionów Polski wschodniej na procesy globalizacyjne jest powstawanie klastrów, dzięki którym firmy mogą zdobywać nowe rynki. Co ciekawe w Polsce wschodniej nie było kryzysu, bo nie było tam gigantów, którzy w wyniku potknięć gospodarki światowej wycofaliby się z rynku. To wszystko świadczy o ogromnej atrakcyjności Polski wschodniej. Tak więc warto zgodzić się z tezą Leszka Balcerowicza, ale nie dotyczy ona Polski wschodniej.   

Paweł Lulewicz dyrektor EPT – w kończącej się perspektywie unijnej regiony Polski wschodniej musiały wypośrodkować podejście pomiędzy tym, czy dofinansowana inwestycja ma przynosić szybki dochód, czy też wpływać na ogólny rozwój. Te dwie sprawy nie zawsze idą razem. Tak jest w przypadku EPT, który nie zwróci się od razu, ale wraz ze swoimi laboratoriami, infrastrukturą w szybkim czasie przysłużył się rozwojowi regionu. To podejście, gdzie w pierwszej kolejności patrzy się na rozwój, a ten ma przynieść dochód. Elbląski Park Technologiczny patronuje również klastrom, to nie moda a konieczność, bo współpraca między firmami owocuje zdobywaniu nowych rynków. Wcześniej nazywało się to kooperacja, współpraca. Elbląski Klaster Mebel Elbląg powiązany z EPT radzi sobie doskonale. Promuje się na targach, z których konkretne firmy przyjeżdżają z podpisanymi kontraktami.

Konrad Niklewicz podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – z perspektywy państwa należy wspierać lokalne motory wzrostu. Atrakcyjność Polski wschodniej jest oczywista. W chwili obecnej ta część naszego kraju ma już uzbrojone liczne tereny inwestycyjne. Siłą regionów wschodnich jest również baza naukowa, gdzie poniesiono znaczne wydatki na wzmocnienie uczelni politechnicznych, rolniczych, biologii. Ta część kraju będzie oferować dostęp do młodych, dobrze wykształconych specjalistów. Polska  wschodnia jest dobrze położona, to granica Unii Europejskiej i oczywiste kontakty z Rosją, czy Ukrainą. Polska wschodnia jest „bramą na wschód”. Więcej jeżeli wcześniej można było mówić o zaniedbaniu Polski wschodniej, to teraz te regiony będą przeskakiwać kilka szczebli rozwoju na raz. Nie ma tam ciężkiego przemysłu, ale od razu możemy inwestować w edukację, czy rozwój nowoczesnych technologii.
- Obecnie decyduje się kształt programów operacyjnych na lata 2014-2020, wsparcie dla Polski wschodniej będzie kontynuowane, choć nie wiadomo, czy w formie odrębnego programu. Polska wschodnia, to największy program w Unii Europejskiej. Praktycznie wszystkie czołowe uczelnie w tej części kraju dostały wsparcie, skorzysta z tego blisko 100.000 studentów. Uczelnie dostaną na rozwój badań 2,5 mld zł. Polska wschodnia to ogromy potencjał. Program operacyjny Polski wschodnie wspaniale spina Rowerostrada, która poprowadzi z północy na południe przez regiony Polski wschodnie. Wokół tej inwestycji, która ma prowadzić przez największe atrakcje regionów powstanie całą infrastruktura.

Agnieszka Łukaszewska-Wojnarowska dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA – realizowany jest program promocji gospodarczej Polski wschodniej za granicą. Na jednych z zagranicznych targów sprzedano jachty zbudowane w Polsce wschodniej za 9 mln zł. Firmy jachtowe nie nadążają już z produkcją jachtów. Jest potencjał technologiczny i innowacyjny w Polsce wschodniej. Nie możemy już mówić, że w Polsce wschodniej będzie dobrze wykształcona kadra, ona już jest i jak mówią pracodawcy - nie są to pracownicy zmanierowani. Podział na Polskę A i B jest tylko w Polsce. Nie ma takiego podziału dla inwestorów zewnętrznych. Polska Wschodnia, to  czwarty eksporter mebli na świecie. Polska Wschodnia to rozbudowany sektor spożywczy. Firmy z Polski wschodniej, które wyjeżdżają i promują się na targach za granicą wracają zazwyczaj z kontraktami.

Stanisław Sienko wiceprezydent Rzeszowa – o Polsce „B” mówią osoby, które najczęściej nigdy nie na tych terenach nie były. Tymczasem w tym regionie funkcjonuje np. dolina lotnicza ze stolicą w Rzeszowie. To 90 firm z branży lotniczej, które wiążą się z najnowocześniejszymi technologiami. Powstał park naukowo-technologiczny AEROPOLIS, w którym lokują się również firmy. Kadry już są przygotowane, a ciekawostką jest to, że Politechnika Rzeszowska wchodzi już do szkół podstawowych, aby zachęcić dzieci do nauki przedmiotów ścisłych.

Darek Szymańczak dyrektor Departamentu Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Polska Wschodnia jest ponadregionalnym programem, ale  koncentruje się na wybranych obszarach. W ramach programu 24 uczelnie otrzymało dofinansowanie. Są to wszystko uczelnie publiczne Polski wschodniej w dużych miastach wojewódzkich, jak i w mniejszych. W każdym województwie realizowany jest program transportowy. Kolejne wzmocnienie to infrastruktura targowo-konferencyjna, piękne regiony Polski wschodniej zyskują w ten sposób infrastrukturę wystawienniczą.

Krzysztof Witoń  Orange Polska – budowa sieci szerokopasmowych to nakaz ekonomiczny, polityczny i historyczny. 10.000 km kabla w 5 województwach, 1000 szaf, 1000 punktów dystrybucyjnych. to niesamowite przyspieszenie w procesie cyfryzacji i najbardziej skomplikowany, kompleksowy projekt, za którego rozliczą nas nasze wnuki.

Krzysztof Żuk Prezydent Lublina – wypowiedź prof. Balcerowicza w wypadku Polski wschodniej jest już od kilku lat nieaktualna. To tereny bardziej atrakcyjne do inwestowania niż Polska zachodnia. Oczywiście pomiędzy regionami wschodu i zachodu powinna być stosowana zasada zrównoważonego rozwoju i żaden rząd nie jest z tego zwolniony. Inwestycje z programu Polski wschodniej,  to inwestycje w przyszłość. Mamy kapitał ludzki, gdzie w metropoliach te zasoby są już na wyczerpaniu. Tam, gdzie jest potrzebna kwalifikowana siła robocza, Polska wschodnia ma potencjał większy od Polski zachodniej.  Powinniśmy przestać już kojarzyć nasze wschodnie regiony tylko z ekologią, czy przyrodą. To tu jest ulokowane są nowoczesne technologie informatyczne. Lubelski Węgiel Bogdanka ma technologię wydobywania węgla na poziomie światowym. To pokazuje, jak się zmieniamy.
- Lublin, to blisko 1.700 studentów zagranicznych. Kształtując potencjał naszych uczelni musimy postawić na ich umiędzynarodowienie. W problemach demograficznych, to konieczność. Nauka i innowacje są widocznym segmentem w programach Polski Wschodniej.
- tworzenie centrum targowych, wystawowych to niezwykle istotne zadanie, bo to właśnie one będą promować regiony wschodnie.