Elbląg na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Adam Witek wiceprezydent Elbląga uczestniczy w Europejskim Kongresie Gospodarczym, który dziś rozpoczyna się w Katowicach.  To jedno z najważniejszych tego typu przedsięwzięć w Polsce z udziałem byłych i obecnych ministrów, prezesów firm, komisarzy unijnych, przedstawicieli samorządu, ludzi nauki, świata biznesu i kultury.
Tematem przewodnim jest oczywiście gospodarka, jej kondycja i perspektywy rozwoju. Kongres to ogromna ilość paneli dyskusyjnych, sesji, tematów i rozmów kuluarowych, podczas których można wymienić się interesującymi poglądami i poszerzyć kontakty, tak potrzebne w działalności gospodarczej. Z całą pewnością oczy wszystkich zainteresowanych gospodarką zwrócone są w tych dniach na Katowice.

Elbląg aktywnie będzie uczestniczył w Kongresie mając status miasta współpracującego.
Do Katowic, oprócz Adama Witka wiceprezydenta Elbląga, pojechał również Paweł Lulewicz dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego. Adam Witek weźmie udział w sesji pn. Inwestycje komunalne, w której uczestniczyć będą także Elżbieta Bieńkowska minister Rozwoju Regionalnego, Marek Cieślak wiceprezydent Łodzi, Piotr Uszok prezydent Katowic.
Dyskusja dotyczyć będzie dynamiki inwestycji w polskich miastach, ochrony środowiska w szczególności gospodarki ściekowej, utylizacji odpadów, stanu powietrza i efektywności energetycznej.

Natomiast Paweł Lulewicz dyrektor EPT zmierzy się z tematem Atrakcyjności inwestycyjnej wschodnich regionów Polski. Jego partnerami w dyskusji będą, m.in. Tadeusz Ferenc prezydent Rzeszowa i Krzysztof Żuk – prezydent Lublina.