Wsparcie elbląskich żeglarzy...

jachtklub
Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląga gościł dziś działaczy elbląskiego żeglarstwa. Panowie dyskutowali o bliższych i dalszych planach rozwoju "białych żagli" w naszym regionie.

Gośćmi Prezydenta byli: Stanisław Bogdan Justyński - Komandor Jachtklubu Elbląg, Henryk Wronkowski - Prezes Elbląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego oraz Henryk Fall - Kanclerz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, były Prezes Okręgowego Związku Żeglarskiego w Elblągu, a od 25 lat komandor Jacht Klubu w Krynicy Morskiej.

Główny temat rozmów, to wsparcie działań elbląskich żeglarzy, m.in. podjęcie działań, które po zakończeniu i rozliczeniu projektu umożliwią przejście wyremontowanego basenu i nabrzeża na własność Jachtklubu, podjęcie starań na rzecz ustalenia Jachtklubu operatorem na obiektach do niego należących oraz wsparcie finansowe remontu zaplecza sanitarnego i hangaru.

 

Panowie przedstawili również Prezydentowi działania dotyczące organizacji czerwcowych Regat o Puchar Prezydenta Miasta Elbląg (17 czerwca 2012 r.).