Festiwal Promocji Warmii i Mazur - odsłona 3

debata
Przyszłość gospodarcza regionu - to temat debaty, w której wzięli udział gospodarze samorządów Warmii i Mazur.

W dyskusji udział wzięli: Jacek Protas - Marszałek Województwa, Grzegorz Nowaczyk - Prezydent Elbląga, Krzysztof Nałęcz - Burmistrz Bartoszyc, Jolanta Piotrowska - Burmistrz Giżycka, Olgierd Dąbrowski - Burmistrz Ostródy, Włodzimierz Ptasznik - Burmistrz Iławy.

Powiedzieli...

Jacek Protas Marszałek Województwa - charakteryzując Warmię i Mazury podkreślił, że jesteśmy regionem stosunkowo młodym na tle innych polskich regionów, położonym peryferyjnie, z niewielką gęstością zaludnienia. Płace w regionie nie są wysokie, co oczywiście nie jest korzystne dla mieszkańców, jednak z perspektywy przedsiębiorców oznacza konkurencyjnego pracownika.

Krzysztof Nałęcz Burmistrz Bartoszyc - Bartoszyce są miastem, które muszą uczynić atut ze swojej peryferyjności. Takie podejście dotyczy szczególnie kontaktów z Rosją i pobliskim Obwodem Kaliningradzkim. Niektórym przedsiębiorcom z Europy Zachodniej handel z Rosją łatwiej prowadzić z rubieży Unii Europejskiej. Bartoszyce nie mają licznych atrakcji turystycznych i przyrodniczych, tak więc stawiają na infrastrukturę, która ułatwiać będzie wymianę przygraniczną.

Jolanta Piotrowska Burmistrz Giżycka - Giżycko to miasto, które skorzystało na kampanii Mazury Cud Natury . W chwili obecnej miasto realizuje 3-letni projekt marki Giżycko. MA to być miast,o, do którego warto przyjechać i zainwestować. Dyskusja wokół herbu Giżycka, czy w jego herbie znajdować się powinny trzy tłuste czy chude rybki - zaktywizowała lokalną społeczność i przyczyniła się do jej integracji i pośrednio promocji. Giżycko wygrały również w rywalizacji na żeglarską stolicę Polski.

Włodzimierz Ptasznik Burmistrz Iławy - trudno wyobrazić sobie Iławę poza województwem warmińsko-mazurskim. Iława ma mocny atut w postaci jeziora Jeziorak - długiego na 27 kilometrów. Wokół tego jeziora koncentruje się ruch turystyczny. Według wyliczeń, nad jezioro Jeziorak przyjeżdża 20 tys. turystów - to dane tylko z samej Iławy, dodając do tego dane z powiatu, liczba turystów zwiększa się do 40 tys. wypoczywających. Iława przyciąga także gości z miast partnerskich, poszukuje inwestorów tak, aby rozwijać inne gałęzie funkcjonowania miasta. W chwili obecnej sprawą priorytetową jest dla miasta rozwój przedsiębiorczości, zmniejszenie bezrobocia.  Zaproszenie inwestorów nie jest jednoznaczne z tym, że zostawią oni w mieście swoje pieniądze. Piękno przyrody, którym obdarzona jest Iława należy wykorzystać przy promocji gospodarczej.

Olgierd Dąbrowski Burmistrz Ostródy - turystyk jako główny motor gospodarki, to ciągle jeszcze postulat niż realne zasilenie finansów miasta.  Ostróda patrząc z zewnątrz jest miastem sezonowym - 3/4 miesiące w okresie letnim. Duża część zatrudnienia w mieście również dotyczy sezonu letniego. Cały czas pokutuje myślenie, że miejsce pracy to zakład pracy. Turystyka traktowana jest raczej jako sposób na dorobienie niż wyspecjalizowany przemysł.  Ostróda postawiła na długofalowy rozwój infrastruktury, dlatego też skumulowała pieniądze z UE właśnie na ten cel. Przyniosło to zmianę funkcjonalną, jak i wizualną i zachęciło poważnych przedsiębiorców do inwestycji.  W chwili obecnej miasto buduje  centrum targowo-konferencyjne, trzecie pod względem wielkości po Poznaniu i Kielcach. Takie działania mają przyciągnąć turystykę biznesową różnych branż. W ten sposób Ostróda będzie uniezależniać się od turystyki sezonowej, ruch będzie trwał przez cały rok. Błędem naszego regionu jest powielanie pomysłów. Jeżeli w jakimś mieście inwestycja turystyczna się sprawdziła, powiela ją natychmiast inne miasto. Nie o to chodzi! Nasza oferta powinna być komplementarna - różne atrakcje w różnych miastach. Dzięki temu właśnie turysta poszukujący różnych atrakcji  zwiedzi cały nasz region. Powinniśmy być konkurencyjni dla innych regionów i komplemetarni dla siebie.

Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląga - specyfiką naszego miasta są klastry. To swoista specjalizacja gospodarcza. Mamy m.in. klaster meblowy, medyczny, metalurgiczny, turystyczny, a nawet taki który łączy biznes i działania artystyczne (BizArt). Klastry to wyróżnik Elbląga, choć niektóre z nich weszły w "smugę cienia", szukają dla siebie pomysłu na działanie. Miasto chce im pomóc i wskazać kierunek. Elbląg zyskuje również na poprawie infrastruktury  drogi nr 7 i 22, Port w Elblągu, który w tamtym roku osiągnął dodatni wynik finansowy.

Jacek Protas Marszałek Województwa - podsumowanie - Unia Europejska w nowej perspektywie finansowania wspierać będzie projekty wybitnie prorozwojowe. Nasz region porzekonuje, że najpierw chcemy zbudować bazę i dopiero wtedy będziemy stawiać czoło konkurencyjności. Od 2007 roku do dzisjaj z programów unijnych w nasz region zainwestowano 18 mld zł - efekty tego wielkiego procesu modernizacji będzie widać stopniowo, po paru latach.