Remonty dróg

Departament Zarząd Dróg informuje, że roboty budowlane związane z remontami pasów drogowych (usuwanie tzw. przełomów zimowo-wiosennych) w br. rozpoczął od wykonania remontów pojedynczych wybojów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

6 lutego  rozpoczęto roboty na ciągach następujących odcinków dróg:
Mazurska, Tysiąclecia, Warszawska, Bema róg Orzeszkowej, Obrońców Pokoju. Następnie były one kontynuowane od 27 lutego do 15 marca na ciągach dróg: ul. Grunwaldzka, al. Tysiąclecia, ul. Warszawska, Mazurska,  Królewiecka, Płk. Dąbka, Robotnicza. 

Od 19 do 22 marca zaplanowany jest  remont wybojów w  ulicach: Płk.Dąbka, Piłsudskiego, Brzeskiej, Moniuszki (odcinek od skrzyżowania z ul. Szymanowskiego do skrzyżowania z Królewiecką;  pozostały odcinek ulicy Moniuszki ze względu na dużą degradację nawierzchni wymaga wykonania cienkiego dywanika asfaltowego, jest to zaplanowane na przełomie kwietnia i maja, bez konieczności zamykania ruchu drogowego na tej ulicy).

Na niektórych ulicach ubytki w nawierzchni jezdni powstają z dnia na dzień. Jest to spowodowane ujemnymi temperaturami w nocy. Konieczne jest powracanie na te same ulice, by wykonać remonty cząstkowe.

Firma EUROVIA POLSKA S.A. w ramach przebudów DW 503 i DW 504 wykonuje na bieżąco remonty cząstkowe na tych ciągach ulic (jest to przekazany im teren budowy).

Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie przejazdu w/w ulicami.

Remonty cząstkowe będą kontynuowane, a jednocześnie Departament Zarząd Dróg na przełomie marca i kwietnia (w zależności od warunków atmosferycznych) planuje rozpocząć odnowy nawierzchni:
1.  jezdni (całej jej szerokości) :
•    ul. Konopnickiej na odcinku od Niepodległości do Szczyglej,
•    ul. Moniuszki na odcinku od Traugutta do Szymanowskiego,
•    ul. Grunwaldzkiej  na odcinku drogi powiatowej wylot na Gronowo Górne,
•    ul. Asnyka
•    ul. Wyżynnej na odcinku od Bema do granicy terenu szkoły,
•    ul. Piechoty
•    ul. Agrykola
•    ul. Kajki
•    ul. Lotniczej na odcinku od zjazdu do bazy PKS do torów kolejowych
Na ul. Królewieckiej, na odcinku od rzeki Kumieli do ul. Okrężnej i Dojazdowej zostanie wykonany remont cząstkowy nawierzchni jezdni w postaci wymiany pasów (dużych powierzchni).

2. chodników (całych ich szerokości):
•      ul. Chocimskiej – strona wsch. (przy ogrodzeniu szkoły),
•      ul.  Sienkiewicza przy budynku nr 4-5
•      ul.  Królewieckiej – strona płn./zach. na odcinku od ul. Owocowej do Pionierskiej
•      ul. Konopnickiej – strona zach. na odcinku od Niepodległości do Szczyglej,
•      ul. Wyspiańskiego przy  budynku nr 11
•      ul. Wyżynnej na odcinku od ul. Bema do granicy terenu szkoły
•      ul. Kościuszki – strona  wsch. na odcinku od nr 36 do nr 50.
•      ul. Asnyka
•      ul. Sochaczewskiej
•     ul. Saperów – strona wsch. na odcinku od ul. Ułańskiej do Bema (łącznie z budową miejsc postojowych)
•     odcinka ul. Kopernika i ul. Bażyńskiego
•     ul. Agrykola
•     ul. Kajki
•     ul. Lotniczej –strona płn. na odcinku od zjazdu do bazy PKS do torów kolejowych