Prezydent w obronie Sądu Okręgowego w Elblągu

budynek sądu
Prezydent Grzegorz Nowaczyk zabiegał w Ministerstwie Sprawiedliwości o utrzymanie Sądu Okręgowego w Elblągu.

Od pewnego bowiem czasu krążyły informacje o planach Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących reformy sądownictwa i związanej z nią likwidacji Sądu Okręgowego w Elblągu. Już sam etap prac nad reformą wzbudza wiele zainteresowania, aktywizuje środowisko sądownicze i mieszkańców.

Reforma sądownictwa jest niezbędna, oczywiście przy uwzględnieniu interesów lokalnej społeczności. Dlatego też chcieliśmy wyjaśnić u źródła plany Ministerstwa wobec elbląskiego Sądu Okręgowego. W tym celu wspólnie z poseł Elżbietą Gelert mieliśmy 2 lutego spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości. Chcieliśmy z perspektywy naszego miasta przedstawić rzeczowe argumenty na rzecz utrzymania Sądu Okręgowego w Elblągu. W zeszłym roku Elbląg wywalczył sobie pozycję miasta regionalnego, dlatego też decyzja o ewentualnej likwidacji Sądu Okręgowego byłaby w dużej mierze sprzeczna z interesem regionalnych aspiracji naszego miasta. Elbląg jako ośrodek o zasięgu regionalnym powinien gwarantować wysoką jakość usług publicznych, a Sąd Okręgowy jest niezwykle ważnym organem administracji – podkreśla Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląga, który w obronie elbląskiego sądu wystosuje specjalne pismo do Kancelarii Prezydenta RP, Premiera, Ministra Sprawiedliwości, a także eurodeputowanych i parlamentarzystów z naszego regionu.

Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć w tej sprawie pozytywny lobbing, którego efektem będzie wzmocnienie pozycji Sądu Okręgowego – dodaje Prezydent


Jasno sprecyzowany głos w sprawie działalności Sądu Okręgowego w Elblągu zabrała też sędzia Ewa Pietraszewska Prezes tej instytucji: Projekty Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzające do likwidacji małych sądów nie znajdują aprobaty w środowisku sędziowskim. Również zdaniem sędziów z okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu takie rozwiązanie nie będzie korzystne dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, czemu daliśmy wyraz w uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SO w Elblągu z dnia 15 lutego br. Uzasadniliśmy nasze stanowisko; uchwała zostanie przedstawiona Panu Ministrowi, oczekujemy uwzględnienia naszej argumentacji w projektowanej reformie wymiaru sprawiedliwości.