Zmiany w oświacie zatwierdzone

Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej - Sesja Rady Miejskiej
Od nowego roku szkolnego dojdzie do zmian w elbląskiej oświacie. Rada Miejska zatwierdziła plany połączenia kilku szkół ponadgimnazjalnych i likwidacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Piaskach.


Budynek, w którym znajduje się "zielona szkoła" zostanie przez miasto wydzierżawiony. Za zmianami w "zielonej szkole" głosowało 14 radnych, 4 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

 

Zgodnie z uchwałami Zespół Szkół Handlowych zostanie połączony z Zespołem Szkół Techniczno-Informatycznych, a V Liceum Ogólnokształcące z Zespołem Szkół Ekonomicznych. Więcej na temat zmian w elbląskich szkołach i w ośrodku w Piaskach.