Nowy Sztandar dla elbląskiej Policji już w 2012 r.

Projekt sztandaru

Projekt sztandaru - Projekt sztandaru
Zawiązany został Społeczny Komitet Organizacyjny Nadania Sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji  w Elblągu.


„Komenda Rejonowa Policji w Elblągu” - taki napis widnieje na posiadanym przez elbląską policję sztandarze. Sztandarze, który był nadany 26 czerwca 1993 roku, jako dar mieszkańców naszego miasta. Od tego czasu minęło blisko 19 lat. 4 listopada 2011 roku został powołany Społeczny Komitet Organizacyjny Nadania Sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Oznacza to, że w 2012 roku elbląska policja otrzyma nowy sztandar, który przez kolejne lata będzie wykorzystywany podczas uroczystości i świąt państwowych.
Nadanie sztandaru komendzie policji to dość długa droga, którą trzeba pokonać. Społeczny Komitet Organizacyjny Nadania Sztandaru tworzą Prezydent, Starosta i Biskup Elbląski oraz burmistrzowie miast i wójtowie gmin powiatu elbląskiego.

- Stawiając sobie za cel ufundowanie  sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu – (czytamy w akcie zawiązania się komitetu) pragniemy uhonorować dotychczasową jakże trudną i odpowiedzialną służbę funkcjonariuszy i pracowników Komendy na rzecz bezpieczeństwa, społeczności miasta i powiatu elbląskiego. Wierzymy, że nadanie Sztandaru, który jest symbolem honoru i tradycji będzie wyrazem uznania i zaufania społeczności elbląskiej dla Policji. Pragniemy jednocześnie zapewnić, że powstały Komitet przewiduje zgromadzenie niezbędnych środków dla ufundowania Sztandaru.

Środki te zostaną zgromadzone na wydzielonym koncie bankowym nr konta: 74 8297 0008 0000 0345 2000 0010 Akt został podpisany przez: Grzegorza Nowaczyka Prezydenta Miasta Elbląga, Sławomira Jezierskiego Starostę Elbląskiego oraz ks. Jana Styrnę Biskupa Elbląskiego.

Zaraz po powstaniu Komitetu Komendant Miejski Policji w Elblągu insp. Marek Osik wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych o nadanie Sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Obecne prace to, publiczna zbiórka pieniędzy na sam Sztandar oraz uroczystość związaną z jego nadaniem. Sam koszt profesjonalnego wykonania Sztandaru przekracza 10 tysięcy złotych. Trzeba pamiętać o tym, że uroczystość nadania to również pewna promocja dla naszego miasta. Tym bardziej, że wśród zaproszonych gości znajdą się m.in. Minister Spraw Wewnętrznych czy Komendant Główny Policji. Do tej pory wykonano już projekt graficzny Sztandaru i wiemy już jak będzie on wyglądał „wirtualnie”, teraz czekamy na jego prawdziwą wersję. Wykonuje ją dla nas firma Kramex z Suwałk, posiadająca duże doświadczenie w haftowaniu sztandarów dla Policji i Wojska. Płat główny sztandaru to orzeł w koronie na czerwonym tle oraz napis OJCZYZNA i PRAWO. Z kolei płat odwrotny to m.in. policyjna gwiazda z haftowanym herbem Elbląga oraz napis KOMENDA MIEJSKA POLICJI  ELBLĄG.  

Sztandar dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu będzie 9 sztandarem w garnizonie warmińsko-mazurskim. Dotychczasowy sztandar, który jest w posiadaniu KMP nosi jeszcze napis „Komenda Rejonowa Policji” a jego nadanie odbyło się 26 czerwca 1993 roku. Wtedy to również był to dar elbląskiej społeczności dla Policji. Sztandar byłej Komendy Rejonowej Policji w Elblągu po nadaniu nowego, zostanie przekazany do Muzeum Historii Policji w Warszawie.

Z kolei nadany 16 listopada 2010 r. dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie sztandar był wtedy ósmym sztandarem w garnizonie warmińsko – mazurskim wykonanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji.

Pierwszą jednostką województwa warmińsko-mazurskiego, której nadano sztandar zgodny z obowiązującymi przepisami była KPP w Olecku, której sztandar nadano 25 lipca 2003 roku. Dwa lata później, w lipcu 2005 roku nowy sztandar otrzymała KMP w Olsztynie. W 2006 roku nowe sztandary nadano trzem jednostkom Policji: KPP w Szczytnie, Iławie oraz KPP w Braniewie. 28 października 2008 roku nowy sztandar otrzymała KPP w Węgorzewie, a 1 października 2010 roku nowy sztandar nadano KPP w Kętrzynie.

Wszyscy chętni którzy chcą wspomóc inicjatywę i mieć udział w ufundowaniu sztandaru mogą wpłacać pieniądze na konto 74 8297 0008 0000 0345 2000 0010 z dopiskiem Sztandar dla Policji.

mł. asp. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu