Centrum Zarządzania Siecią Miejską

Nowe serwery, stacje robocze, terminale wspomagające zarządzanie siecią, to tylko niektóre elementy Centrum Zarządzania Siecią Miejską, które niebawem zostanie uruchomione w Elblągu.

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu”, który realizowany jest przez Miasto. Wczoraj podpisano umowę z Inżynierem Projektu, którym będzie Przedsiębiorstwo – Projektowo Wykonawcze Budownictwa „GESTA” Leszek Gieda. Firma została wyłoniona w drodze przetargu.

Projekt polega na budowlanej modernizacji  pomieszczeń budynku przy ulicy Orzeszkowej 2. Zainstalowane zostaną systemy wspomagające funkcjonowanie centrum, m.in.: ochrony obiektu, kontroli dostępu, okablowania strukturalnego LAN.

Uruchomiony system zarządzania siecią będzie posiadać:
- dwie stacje robocze pozwalające na wizualizację stanu i przepływów sieci,
- zdublowane dla bezpieczeństwa działania serwery dla platformy telekomunikacyjnej do poziomu Critical Reliability Configuration,
- terminale wspomagające zarządzanie siecią,
- centralny audio i fakserwer obsługujący zgłoszenia użytkowników miejskiej sieci szerokopasmowej,
- zintegrowany system nagrywania zgłoszeń użytkowników sieci miejskiej wraz z przetwarzaniem statystyk i archiwizacji,
- serwery służące monitoringowi sieci, jego zarządzaniu i archiwizacji zdarzeń.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu użytkowników Miejskiej Sieci Szerokopasmowej „Elman”, m.in. uczniów i nauczycieli do sieci szerokopasmowej, co pozwoli lepiej wykorzystywać techniki informatyczne. Wybudowane w ramach realizacji projektu Centrum Zarządzania Siecią w Elblągu pozwoli efektywnie administrować siecią szerokopasmową.

Realizacja projektu pozwoli:
- zapewnić powszechny, szybki i bezpieczny dostęp do Internetu,
- podnieść poziom dostępu do edukacji,
- zwiększyć dostęp do infrastruktury komunikacji elektronicznej,
- rozwinąć e–usługi (edukacja, bezpieczeństwo, praca, handel),
- zmniejszyć koszty funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększyć jej efektywność,
- przełamać bariery dotyczące „cyfrowego wykluczenia”,
- ułatwić dostęp do informacji dla ludności i przedsiębiorców,
- zwiększyć dostępność do zasobów kultury w sieciach globalnych,  

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na IV kwartał 2012 roku.

Inwestycja dofinansowana jest Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013.

logo