Stan pogotowia przeciwpowodziowego w Elblągu

Rękawy przeciwpowodziowe układane są na ulicach Panieńskiej, Grochowskiej oraz na Bulwarze Zygmunta Augusta. Woda w rzece Elbląg o godz. 10.00 przekroczyła stan alarmowy o 24 cm. Sytuacja w Elblągu jest trudna. O 3.30 w nocy Prezydent zarządził stan pogotowia przeciwpowodziowego.

- Sytuacja jest trudna, na Bałtyku woda wciąż jest wysoka, a prognozy pogody przewidują silniejszy wiatr. Powoduje to tzw. cofkę, niebezpieczną dla gmin leżących nad Zalewem Wiślanym. Mój zespół wspólnie ze strażakami pracuje od 1.00 w nocy. Aktualnie stan wody w rzece wynosi 6m 34 cm. – mówi Krzysztof Święcicki dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych.

Rękawy przeciwpowodziowe ułożono na ulicach Panieńskiej, Grochowskiej i Bulwarze Zygmunta Augusta. Zabezpieczono budynek Straży Granicznej. Na Warszawską dowożone są worki z piaskiem.

- Reagujemy na wszystkie zgłoszenia mieszkańców – dodaje Krzysztof Święcicki. – Cały czas w Centrum Zarządzania Kryzysowego dyżurują pracownicy. Numer telefonu: 239-30-41.

Trudna sytuacja jest też w Gminie Elbląg. Most w Nowakowie został zamknięty dla samochodów. Kilka domów leżących wzdłuż rzeki zostało podmytych.