Wschodni wymiar współpracy międzynarodowej Elbląga

Elbląg od lat prowadzi intensywną współpracę międzynarodową z miastami w Europie Wschodniej. Pierwszym miastem wschodnim, z którym nawiązano współpracę już w 1991 r. jest łotewska Liepaja.
Od tego czasu do grona wschodnich miast partnerskich Elbląga dołączyły Tarnopol – Ukraina (1992), Kaliningrad i Bałtyjsk – Federacja Rosyjska (1994),  Nowogródek – Białoruś (1995), Druskienniki – Litwa (1996). W ubiegłym roku reaktywowano współpracę z estońską Narwą.

Najżywsza współpraca jest prowadzona z partnerami obwodu kaliningradzkiego. W relacjach z Rosją coraz większą rolę odgrywają kontakty z samorządami miast w głębi kraju. W czerwcu 2011 r. podpisano list intencyjny z Wielkim Nowogrodem, którego społeczność pragnie współpracować z Elblągiem. Już dwukrotnie przebywali u nas działacze i muzycy tamtejszego Centrum Kultury Muzycznej im. Rachmaninowa, a laureaci konkursu muzycznego „Wianek dla Chopina” wystąpili z koncertem. W kwietniu br. gościem honorowym Międzynarodowego Festiwalu im. S. Rachmaninowa w Wielkim Nowogrodzie będzie Elbląska Orkiestra Kameralna.

Tradycyjnie dobre kontakty Elbląga  z Tarnopolem, Nowogródkiem i Druskiennikami mają swoją historią. Przykładowo elbląska Rada Miejska pod koniec lat 90. ubiegłego wieku ufundowała 3 stypendia dla maturzystów z tych miast, którzy uzyskali licencjat w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

Młodzież z Nowogródka oraz Grodna gościła kilkakrotnie w naszym mieście. Duże wrażenie wywarł na nich pobyt w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Piaskach. Nowogródek, rodzinne miasto A. Mickiewicza, czeka na pełne odkrycie przez Polaków, a jego władze nie ukrywają, że liczą na partnerskie wsparcie Elbląga, który może być przykładem w pozyskiwaniu środków na realizacje zadań, przynoszących korzyści mieszkańcom. Młodzi sportowcy Elbląga i Tarnopola spotykają się na różnego rodzaju imprezach. Delegacje miast wschodnich uczestniczyły w poszczególnych edycjach Elbląskiego Święta Chleba. Przedstawiciele Elbląga biorą udział w najważniejszych imprezach miast partnerskich.

Wschodni partnerzy Elbląga z zainteresowaniem śledzą osiągnięcia naszego miasta. Interesują ich wszystkie aspekty rozwojowe, szczególnie realizacja elbląskich rozwiązań w zarządzaniu gospodarką komunalną, ochroną środowiska, transportem miejskim oraz transferem nowoczesnych technologii. Zaczynają postrzegać Elbląg jako miasto dobrych inwestycji. W minionym roku gościliśmy kilkanaście grup z Kaliningradu, Bałtyjska, Wielkiego Nowogrodu, Tarnopola. Dogodne warunki do budowania kontaktów, tworzone przez władze miasta, stwarzają szanse do nawiązywania bezpośrednich relacji pomiędzy ludźmi biznesu. W maju 2011 r. delegacji Elbląga w Kaliningradzie towarzyszyła grupa elbląskich przedsiębiorców, którzy w ramach tzw. małej misji gospodarczej prezentowali swój potencjał i spotkali się z partnerami.

Regularnie są promowane walory turystyczne Elbląga, do którego coraz chętniej przyjeżdżają goście ze Wschodu.  Elbląg był reprezentowany na w VIII Polsko-Rosyjskim Forum Turystycznym w Kaliningradzie. Przedstawicieli branży turystycznej z Rosji  zapoznawali się w listopadzie z ofertami turystycznymi miasta. Przedstawiciele Tarnopola na konferencji „Gdańsk - Elbląg- Kaliningrad kierunki współpracy portów” podkreślali znaczenie elbląskiego portu morskiego dla zachodnich regionów Ukrainy. Tarnopol poważnie rozważa możliwość skorzystania z elbląskiego węzła transportowego.

Prowadzona współpraca międzynarodowa przynosi wymierne efekty, z których korzystają poszczególne grupy mieszkańców. Kontakty w wymiarze wschodnim ułatwiają instytucjom i organizacjom pozarządowym Elbląga realizację wspólnych projektów i pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej.

Priorytetem działań z miastami partnerskimi pozostaje współpraca gospodarcza, nakierowana na transfer nowych technologii produkcji, pozyskiwanie potencjalnych inwestorów i partnerów do współpracy z elbląskimi przedsiębiorstwami, a także wymiana doświadczeń samorządowych i młodzieży oraz współpraca kulturalna.

Zbigniew T. Szmurło – pełn. Prezydenta Elbląga ds. współpracy międzynarodowej ze Wschodem