Kierowco! - zmiany w organizacji ruchu na Zatorzu

W związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej na Zatorzu wraz z odnową nawierzchni, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu drogowego.

Rozpoczynające się prace, to część dużego zadania pn. „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rz. Elbląg – Polder Nowe Pole – Zatorze”

Generalny wykonawca firmy SKANSKA przekazał informację, że od 11 stycznia zostaną rozpoczęte prace na ulicy Idzikowskiego, z kolei 13 stycznia rozpoczną się prace na ul. Kilińskiego. Przewidywany czas trwania robót budowlanych przy sprzyjającej aurze pogodowej przewidywany jest do 3 tygodni. Ponadto prowadzone będą prace budowlane na ul. Skrzydlatej od skrzyżowania z ul. Malborską do zabudowań na wysokości ul. Olkuskiej  oraz prace związane z odtworzeniem nawierzchni i chodników zdemontowanych w czasie trwania robót  na ulicach Olkuskiej, Malborskiej i odcinku ul. Skrzydlatej wraz z chodnikami pomiędzy blokami.

Prosimy kierowców o wzmożoną uwagę i przestrzeganie nowego oznakowania!

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.