Nowa umowa z operatorem przeładunków

Zarząd Elbląskiego Portu Morskiego podpisał 22 grudnia umowę z nowym operatorem usług przeładunkowych na Terminalu Przeładunkowo-Składowym.

Wybrano firmę  KMTP SERVICE POLSKA sp. z o.o., która oprócz sprawnych i szybkich operacji przeładunkowych zapewni wzrost wolumenu towaru w elbląskim porcie, w szczególności z uwagi na fakt, że firma ta działa w oparciu o kapitał Morskiego Portu Targowego Kaliningrad.

- To bezpośrednie powiązanie pogłębi współpracę pomiędzy naszymi portami i wpłynie znacząco na wymianę towarów w obu relacjach. - mówi Arkadiusz Zgliński dyrektor Portu.