Tereny inwestycyjne na Terkawce czekają na dokumentację

Departament Zarząd Dróg informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania polegającego na: Sporządzeniu kompletnej dokumentacji badawczej, koncepcyjnej oraz technicznej i projektowo-budowlanej w ramach Projektu pod nazwą "Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu".

Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt będzie realizowany przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  

Zobacz specyfikację

logo

logo - logo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka