Już w sobotę Grand Prix w Biegach na Orientację

W najbliższą sobotę, 11 maja, odbędzie się kolejna runda w ramach Grand Prix w Biegach na Orientację. Organizatorami są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz EKO Gryf przy Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ – Wschód w Elblągu.

Jerzy Julian Szewczyński urodzony w 1922 roku od roku 1947 mieszkał w Elblągu. W sierpniu 1939 roku zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskiego i służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. W czasie okupacji sowieckiej i niemieckiej pracował i jednocześnie uczęszczał do gimnazjum na Tajnych Kompletach. 1 września 1943 roku został zaprzysiężony jako żołnierz Armii Krajowej przyjmując wówczas pseudonim „Kowal”. Po wkroczeniu wojsk radzieckich w kwietniu 1944 roku został zmobilizowany i skierowany do Oficerskiej Szkoły Lotniczej. Po przejściu na emeryturę całą swoją energię i miłość do ojczyzny skierował na działalność społeczną, wśród mieszkańców Elbląga, Kresowiaków, przybyłych z dawnych terenów Polski Wschodniej i  licznych grup Sybiraków.
      Od roku 1990 był Przewodniczącym Zarządu i kierował działalnością Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich.  Był również Przewodniczącym Zarządu Koła Światowego Związku Żołnierzy AK oraz Przewodniczącym Rady Kombatantów przy Prezydencie Elbląga.                              
       Jerzy Julian Szewczyński propagował wśród młodzieży historię Polskiego Państwa Podziemnego. Za swoją pracą i działalność na rzecz niepodległej Polski był wielokrotnie odznaczany najwyższymi odznaczeniami państwowymi w tym m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w wieloletniej działalności społecznej.

Honorowe obywatelstwo nadano Uchwalą Rady Miejskiej Nr X/178/2015 z dnia 29 października 2015 roku. 

Rada Nadzorcza Spółki Tramwaje Elbląskie podczas wczorajszego posiedzenia podjęła uchwałę o powołaniu z dniem dzisiejszym tj. 21.07.2016 r. Pana Andrzeja Sawickiego na Dyrektora. Osobę Pana Andrzeja Sawickiego na to stanowisko rekomendował Radzie Prezydent Witold Wróblewski, biorąc pod uwagę ustalenia komisji konkursowej  oraz własną ocenę kandydata. Nowy Dyrektor powołany został na 5-letnią kadencję.

alejka

Serdecznie zapraszamy do Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu na kolejne spotkanie w Kawiarence Historycznej Clio, które odbędzie się w najbliższy wtorek: 24 listopada 2015 r. o godzinie 17.30, Bulwar Zygmunta Augusta 11 (budynek Gimnazjum).

wakacje z MOSiRem. Na zdjęciu odbywa się gra w piłkę nożną

Przed nami trzeci tydzień sportowych wakacji, który zapowiada się równie ciekawie jak poprzednie. Dla miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował sporo zajęć. I co ważne, wszystkie odbywają się bezpłatnie.

Dziś w Urzędzie Miejskim odbyło się otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych, polegających na rozbudowie Cmentarza Komunalnego „Dębica” w Elblągu. W postępowaniu złożone zostały cztery ofert.

Cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców, podnoszą świadomość ekologiczną i zachęcają elblążan do selektywnej zbiórki odpadów. Mowa oczywiście o Elbląskich Dniach Recyklingu, które swoją kulminację będą miały w najbliższą sobotę (23 maja) podczas festynu ekologicznego pn. "Zamień odpadki na kwiatki". Szczegóły wydarzenia prezentowali dziś w Urzędzie Miejskim Witold Wróblewski prezydent Elbląga oraz Marian Wojtkowski dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów.

Wczoraj w Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Najważniejsze zagadnienia, jakie podejmowali jej członkowie dotyczyły bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego na terenie Elbląga, narastającego problemu dopalaczy oraz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom korzystającym z półkolonii i kolonii.

Oddział w Elblągu zaprasza na „Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych”. 20 maja 2015 roku (środa) w godzinach od 9.00 do 14.00 w Sali Obsługi Klientów  przy ul. Teatralnej 4 w Elblągu odbędzie się kolejna edycja „Dnia Otwartego dla Osób Niepełnosprawnych”.

Informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2015 roku zadania PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, dotyczące refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych, przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej realizowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, przy ul. Saperów 24, I piętro, pokój nr 108 , tel. (55) 237 67 60 lub (55) 237 67 27.

Budżet Obywatelski przyjął się w Elblągu na dobre. Co roku angażuje liczne grupy mieszkańców, to oni najpierw zgłaszają swoje pomysły, a potem głosują na te zadania, które w pierwszej kolejności powinny doczekać się realizacji. Dziś w Urzędzie Miejskim z udziałem Witolda Wróblewskiego prezydenta Elbląga zainaugurowana została kampania informacyjna dotycząca czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Prezydent Witold Wróblewski wziął udział w uroczystości  wręczenia weteranom wojennym medali „70 lat Zwycięstwa w wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941- 1945”. Medale zostały wręczone przez Konsula Federacji Rosyjskiej w Gdańsku. Otrzymało je prawie 60 osób.