Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2014 roku

Dokumenty do pobrania:

Uchwała ws. przyjęcia
Program