Elbląski Obszar Funkcjonalny

Elbląski Obszar Funkcjonalny, którego Liderem jest miasto Elbląg, tworzy 16 gmin z terenu powiatu elbląskiego i braniewskiego. Są to: miasto Elbląg, Gmina Elbląg, Gmina Gronowo Elbląskie, Gmina Milejewo, Gmina Markusy, Gmina Młynary, Gmina Pasłęk, Gmina Rychliki, Gmina Pieniężno, Gmina Tolkmicko, Miasto i Gmina Frombork, Gmina Miasto Braniewo, Gmina Braniewo, Gmina Godkowo, Gmina Wilczęta, Gmina Płoskinia.


Wymienione wyżej 16 gmin oraz powiaty (elbląski i braniewski) to łącznie 18 jednostek samorządu terytorialnego, które podpisały Umowę Partnerstwa i na jej podstawie w latach 2014-2015 realizowały wspólny projekt „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
Projekt dofinansowywany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013 oraz środków budżetu państwa. Koszt Projektu wyniósł 1 154 047,70 zł brutto, przy czym wysokość dofinansowania stanowiła 90% kosztów projektu (85% dofinansowała Unia Europejska, 5% budżet państwa). Wkład własny w wysokości 10% wartości projektu, tj. 115 404,77 zł poniósł w całości Lider projektu – Miasto Elbląg.
Projekt dotyczył opracowania dokumentów strategicznych i planistycznych stanowiących podstawę współpracy w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz umożliwiających sięganie po środki unijne w perspektywie finansowej 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu powstały:
- Strategia rozwoju EOF wraz z uzupełniającymi ją 5 opracowaniami branżowymi:

- Analiza uwarunkowań przestrzennych EOF,
- Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności dla inwestycji pn. Poprawa powiązań komunikacyjnych dzielnicy Zatorze 
  (wskazanej jako przyszła strefa przedsiębiorczości EOF) z centrum miasta Elbląga,
- Program wsparcia przedsiębiorczości EOF,
- Strategia rozwoju Portu Morskiego w Elblągu.