Szpitale


W Elblągu są 4 szpitale dysponujące 1347 łóżkami. Działa też 14 placówek podstawowej opieki zdrowotnej, 70 poradni specjalistycznych i hospicjum.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
ul. Królewiecka 146 82-300 Elbląg
tel.: 55 234 41 11, 239 57 04 – rzecznik prasowy
Izba Przyjęć: 55 239-57-11, 239-58-11
Szpitalny Oddział Ratunkowy: 55 239-57-15, 55 239-58-15
Portiernia: 55 239-56-00
Placówka powstała przed 15 laty z zapotrzebowania na usługi medyczne mieszkańców regionu. Znakomita baza diagnostyczno-lecznicza zapewnia właściwe rozpoznanie i leczenie najtrudniejszych schorzeń. Obecnie, gdy Polska otworzyła się na świat szpital dąży do coraz wyższego poziomu wykonywanych procedur, porównywalnym z krajami Unii Europejskiej. Od pięciu lat personel pracuje nad poprawą jakości. Efektem tego jest otrzymanie Statusu Szpitala Akredytowanego. Na przełomie maja i czerwca b.r. WSzZ poddał się audytowi zewnętrznemu oceniającemu przygotowanie do uzyskania Certyfikatu ISO w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
Oddziały:
- chirurgii ogólnej i naczyniowa
- chorób wewnętrznych z pododdziałem endoskopii zabiegowej
- chorób wewnętrznych z pododdziałem endokrynologicznym
- oddział dziecięcy z pododdziałem neurologiczno-rechabilitacyjnym
- chirurgii urazowo-ortopedycznej
- otolaryngologiczny
- ginekologiczno-położniczy
- anestezjologia i intensywnej terapii
- kardiologiczny
- neonatologiczny
- okulistyczny
- urologiczny
- dermatologii
- neurologiczny
- reumatologiczny
- chirurgii onkologicznej
- neurochirurgiczny
- szpitalny oddział ratunkowy
- chemioterapia
- psychiatrii ogólnej z pododdziałem somatycznym
- urologia


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II
ul. Żeromskiego 22 82-300 Elbląg
tel.: 55 230 41 97
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Jana Pawła II prowadzi oddziały: położniczo-ginekologiczno-noworodkowy, chirurgii ortopedyczno-urazowej z chirurgią ręki, ogólnej z chirurgią naczyniową, dziecięcej z traumatologią i urologią, plastyczną, intensywnej terapii, interny, zakaźny, dziecięcy z endokrynologią, rehabilitacji (neurologiczna, narządu ruchu, kardiologiczna).
Oddziały:
- chirurgii ogólnej
- chorób wewnętrznych
- pediatryczny
- chirurgii urazowo-ortopedycznej
- chorób zakaźnych
- ginekologiczno-położniczy
- intensywnej terapii
- chirurgii dla dzieci


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu, Centrum Chorób Wewnętrznych EL-VITA Sp. z o.o
ul. Zw. Jaszczurczego 22 83-300 Elbląg
tel.: 55 233 55 01
Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej EL-Vita Sp. z o.o. jest pierwszym w województwie warmińsko-mazurskim i jednym z pierwszych w Polsce szpitalem, który powstał jako spółka pracownicza. Właściciele jednostki są wszystkie pielęgniarki i lekarze w niej pracujący. W skład zakłady wchodzi Izba Przyjęć, Oddział Wewnętrzny, Intensywny Nadzór Kardiologiczny, Stacja Dializ oraz baza laboratoryjno-diagnostyczna.


Elbląski Szpital Specjalistyczny
ul. Komeńskiego 35 82-300 Elbląg
tel. 55 239 44 02, 55 239-44-44
Posiada certyfikaty jakości ISO PN – EN 9001: 2000 i ISO PN i ISO PN-EN 14001:1998
Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SP ZOZ jest zakładem II poziomu referencyjnego. Posiada 11 oddziałów szpitalnych: Anestezjologia i Intensywna Terapia, Chirurgia Ogólna, Chirurgia Urazowa i Ortopedia, Rehabilitacja, Okulistyka, Laryngologia, Ginekologia i Położnictwo z pododdziałem noworodków, Neurologia, Wewnętrzny, Psychiatria z pododdziałami leczenia nerwic A iB, Dermatologia. W szpitalu znajduje się także laboratorium radiologiczne, USG, laboratorium bakteriologiczne i analityczne, gabinet ECHO, EEG, etc.Oddziały:
- chirurgii ogólnej
- chorób wewnętrznych
- chirurgii urazowo-ortopedycznej
- otolaryngologiczny
- ginekologiczno-położniczy
- intensywnej terapii
- okulistyczny
- dermatologii
- neurologiczny