Budżet Obywatelski – społeczeństwo obywatelskie

W 2012 roku po raz pierwszy uruchomiliśmy w naszym mieście Budżet Obywatelski, realne narzędzie oddziaływania mieszkańców na wygląd swojego miasta. Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem, a liczba nadesłanych propozycji przerosła oczekiwania – wpłynęło aż 777 wniosków na różnego rodzaju mniejsze i większe inwestycje. Swoją aktywnością elblążanie udowodnili, że chcą i potrafią wpływać na jakość życia w swoim najbliższym otoczeniu.W tym roku Budżet Obywatelski przyjmuje dwie odsłony. Pierwsza to realizacja zwycięskich inwestycji z roku ubiegłego, a druga zgłaszanie kolejnych propozycji do budżetu na 2014 rok i głosowanie nad złożonymi i pozytywnie zweryfikowanymi wnioskami.

- Wiem, że wiele jest w Elblągu miejsc, które wymagają remontu, poprawy estetyki, naprawy. Nie wszystkie z nich mogą być włączone do realizacji w bieżącej pracy urzędu – mówi Grzegorz Nowaczyk, prezydent Elbląga. - Budżet Obywatelski jest szansą na poprawę stanu infrastruktury na każdej ulicy i osiedlu. Zdaję sobie sprawę, że często te mniejsze inwestycje mają największy wpływ na warunki życia w najbliższej okolicy.

Zachęcamy do składania swoich propozycji. Wszystkie nadesłane wnioski zostaną szczegółowo rozpatrzone pod kątem formalno-prawnym, możliwości finansowych i technicznych. Na stronie internetowej na bieżąco zamieszczane będą informacje na temat kolejnych etapów prac nad obecną edycją Budżetu Obywatelskiego.

Wszystko w rękach elblążan. Tylko od mieszkańców zależy, jakie zadania zostaną włączone do projektu budżetu miasta na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 160 z 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia tzw. budżetu obywatelskiego w mieście Elblągu na rok 2014.