W 2012 roku po raz pierwszy uruchomiliśmy w naszym mieście Budżet Obywatelski, realne narzędzie oddziaływania mieszkańców na wygląd swojego miasta. Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem, a liczba nadesłanych propozycji przerosła oczekiwania – wpłynęło aż 777 wniosków na różnego rodzaju mniejsze i większe inwestycje. Swoją aktywnością elblążanie udowodnili, że chcą i potrafią wpływać na jakość życia w swoim najbliższym otoczeniu.