Kreatywne podwórka - spotkanie

Jak wygląda projekt „Kreatywnego podwórka”, które w ramach Budżetu Obywatelskiego powstanie przy ulicy Teatralnej? Elblążanie będą mogli zobaczyć plan koncepcyjny podczas otwartego spotkania, które odbędzie się w najbliższy piątek w CSE „Światowid” o godz. 17.30.Podczas spotkania prezentowany będzie wstępny projekt (wizualizacja) podwórka. Zarząd Budynków Komunalnych, który bezpośrednio realizuje to zadanie, podczas wcześniejszych spotkań poznał  oczekiwania mieszkańców z ul. Teatralnej i z okolicznych bloków, które uwzględniono przy tworzeniu koncepcji zagospodarowania terenu między blokami. Piątkowe spotkanie będzie kontynuacją tych konsultacji. Mieszkańcy po zapoznaniu się z projektem będą mogli ustalić jeszcze ostatnie szczegóły swojego kreatywnego podwórka.