Podsumowanie Budżetu

bo

bo - bo
Dziś prezydent Elbląga podsumował Budżet Obywatelski. W konferencji prasowej uczestniczyli elblążanie - autorzy projektów, które przeszły do realizacji.


W konferencji uczestniczyli także:
- Marta Doroz - wicedyrektor Departamentu Organizacji i Nadzoru
- Elżbieta Gieda - wicedyrektor Departamentu Rozwoju Inwestycji i Dróg
radni: Marek Kucharczyk, Ryszard Klim oraz Antoni Czyżyk.

 

Budżet Obywatelski to dwa miliony złotych z podziałem na pięć okręgów wyborczych. Elblążanie najpierw zgłaszali pomysły, następnie były one poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Poszczególne departamenty Urzędu Miejskiego analizowały, czy dana propozycja jest możliwa do realizacji. Te, które przeszły ocenę - znalazły się na pięciu listach, zgodnie z ilością okręgów wyborczych i na nie mieszkańcy mogli głosować.

W sumie oddano 5164 głosy. Głosowanie odbywało się tradycyjną drogą - "papierową", z której skorzystało 1361. elblążan i elektronicznie. Z tej możliwości skorzystało 3803. mieszkańców naszego miasta.

- Jesteśmy pionierem w naszym województwie we wprowadzaniu Budżetu Obywatelskiego. Rozmawiałem z prezydentami innych miast, którzy będą korzystać z naszych doświadczeń. - powiedział Grzegorz Nowaczyk, prezydent Elbląga.

Nieważnych głosów było 1069. Powody to zły okręg wyborczy, podwójne zagłosowanie czy też brak w rejestrze wyborców.

Do realizacji przeszły zadania:

- OKRĘG 1
Modernizacja dwóch placów sportowych - działka nr 186/2, ul. Mazurska - autorka: Teodozja Moczadłowska - kwota 455 tys.
Szczegółowe wyniki głosowania dla Okręgu nr 1

- OKRĘG 2
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ciagu rowerowo-pieszego wraz z oświetleniem - Fromborska - Zajazd Krasy Las - autor: Sławomir Jezierski - kwota 400 tys.
Szczegółowe wyniki głosowania dla Okręgu nr 2

- OKRĘG 3
Budowa parkingu samochodowego i naprawa chodnika (ul. Bażyńskiego nr. 11 do 29). Uporządkowanie terenu wokół bloków (parking, naprawa chodnika, miejsce na składowanie śmieci, oświetlenie) - ul. Bażyńskiego od 1 do 9, 11 do 19, 21 do 29. Uporządkowanie terenu wokół bloków (piaskownica, oświetlenie, ławki, nowy chodnik, uporządkowanie terenu) - ul. Bażyńskiego od 1 do 9, 11 do 19, 21 do 29. Modernizacja podwórka, chodnika - ul. Bażyńskiego od 11 do 19. autorzy: Stanisława Barańska, Daniela Muller, Piotr Bancerz, Jadwiga Atraszkiewicz. kwota - 400 tys.
Szczegółowe wyniki głosowania dla Okręgu nr 3

- OKRĘG 4
Utworzenie kreatywnego podwórka na starówce - autorka: Karolina Śluz - kwota 100 tys.
Utworzenie kreatywnego podwórka przy ul. Teatralnej - autorka Karolina Śluz - kwota 100 tys.
Przebudowa drogi osiedlowej - ul. Odzieżowa 5-7, 8-11 - autor: Jan Pytliński - kwota do 200 tys.
Szczegółowe wyniki głosowania dla Okręgu nr 4

- OKRĘG 5
Oświetlenie na obszarze zielonym między ulicami Mickiewicza a Żeromskiego - autorka: Patrycja Nieczuja-Ostrowska - kwota 120 tys.
Taras widokowy na Gęsiej Górze przy ul. Podchorążych - autor: Marcin Gągalski - kwota 100 tys.
Park rekreacyjny dla osób starszych pomiędzy ulicami Mickiewicza a Żeromskiego - autorzy: Teresa Wilk i Jerzy Wilk - kwota 32 tys.
Siłownia na powietrzu przy ul. Mickiewicza - autor: Wojciech Klarkowski - kwota 32 tys.
Renowacja Gęsiej Góry - autor: Mariusz Lewandowski - kwota 50 tys.
Wykonanie chodnika od Osiedla przy Młynie do ul. Wyżynnej - autorzy: Zdzisław Wróblewski, Hanna Charłampowicz i Elżbieta Kłosowska - kwota 61,5 tys.
Szczegółowe wyniki głosowania dla Okręgu nr 5

Elżbieta Gieda przedstawiła możliwości realizacyjne poszczególnych zadań oraz zapowiedziała, że autorzy projektów będą zapraszani, na poszczególnych etapach prac, do rozmów i ustaleń.

Galeria zdjęć