Tramwaje Elbląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

A. DANE PODMIOTU
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000095436
Siedziba i adres : ul. Browarna 91, 82-300 Elbląg ;
NIP 578-000-50-49
REGON 170166786
tel. +48 (55) 239 69 00
fax +48 (55) 234 85 77
e-mail: tramwaje@elblag.com.pl

B. ORGANY SPÓŁKI
1. Zgromadzenie Wspólników
2. Zarząd
3. Rada Nadzorcza

Ad. 1. Zgromadzenie Wspólników
Jeden wspólnik - Gmina Miasto Elbląg – 100% udziałów

Ad. 2. Zarząd – organ uprawniony do reprezentacji
Zarząd Spółki – sposób reprezentacji: jednoosobowo
Dyrektor – Andrzej Sawicki

Prokurenci:
1. Ryszard Murawski

Ad 3. Rada Nadzorcza – organ nadzoru
1. Marek Chądzyński
2. Małgorzata Osadowska
3. Bogdan Włodarczyk

C. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA KAPITAŁU
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 83.581.500,00 zł i dzieli się na 167.163 udziałów po 500,00 zł każdy. Całość udziałów (100%) należy do Gminy Miasta Elbląg.