Tramwaje Elbląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

A.  DANE PODMIOTU

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000095436

Siedziba i adres : ul. Browarna 91, 82-300 Elbląg ;       

NIP   578-000-50-49

REGON 170166786

tel. +48 (55) 239 69 00

fax  +48 (55) 234 85 77

e-mail: tramwaje@elblag.com.pl

 
B. ORGANY SPÓŁKI

1.  Zgromadzenie Wspólników

2.  Zarząd

3.  Rada Nadzorcza

Ad. 1.  Zgromadzenie Wspólników

Jeden wspólnik - Gmina Miasto Elbląg – 100% udziałów

Ad. 2.  Zarząd  – organ uprawniony do reprezentacji

Zarząd Spółki – sposób reprezentacji: jednoosobowo

Dyrektor  – Andrzej Sawicki
Prokurenci:

1.  Ryszard Murawski
Ad 3.  Rada Nadzorcza – organ nadzoru

1. Bogdan Włodarczyk
2. Marek Chądzyński
3. Małgorzata Osadowska
 

C.  STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA KAPITAŁU

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.680.000,00 zł i dzieli się na 119.360 udziałów po 500,00 zł każdy

Całość udziałów (100%) należy do Gminy Miasta Elbląg.