Obraz z kamer stanowi własność Gminy Miasta Elbląg. Kopiowanie oraz udostępnianie obrazu możliwe jest wyłączenia za zgodą Urzędu Miejskiego w Elblągu. Wykorzystywanie bez zgody będzie traktowane jak naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej.

 

Stary Rynek

Widok z Ratusza Staromiejskiego na okolice
ul. Stary Rynek

Bulwar Zygmunta Augusta

Widok na Bulwar Zygmunta Augusta