Profilaktyka narkotykowa i alkoholowa w Gimnazjum nr 9 w Elblągu

Zagadnienia z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi to temat, o którym z uczniami Gimanzjum nr 9 rozmawiał przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej.

Spotkanie odbyło się 10 lutego br. St.chor.szt. Adam Komosiński na zaproszenie dyrekcji i grona pedagogicznego przeprowadził zajęcia profilaktyczne na temat uzależnień dla uczniów klas II i III Gimnazjum nr 9. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszył się praktyczny pokaz działania okularów typu „Alkogogle”. Uczniowie nakładając specjalne okulary na własne oczy mogli przekonać się jak widzi i zachowuje się człowiek znajdujący się pod wpływem alkoholu. Zawroty głowy i trudności z koordynacją ruchów w tym stanie to norma – powiedzieli po zajęciach uczniowie Gim nr 9. To proste urządzenie uświadomiło uczniom, uczestnikom ruchu drogowego, jak wielkie zagrożenie stwarza alkohol spożyty przed jazdą samochodem – dodał Adam Komosiński, kierownik sekcji profilaktyki oddziału ŻW.


Spotkanie przedstawiciela Oddziału Żandarmerii Wojskowej z uczniami Gimnazjum nr 9 w Elblągu realizowane jest cyklicznie w ramach realizacji celów założonych w „Programie Wychowawczym” i „Programie Profilaktyki Gimnazjum nr 9 w Elblągu”. Udział przedstawicieli służb mundurowych w przedsięwzięciach organizowanych przez dyrekcję Gimnazjum nr 9 w Elblągu wzbogaca ich wartość merytoryczną, podnosi prestiż zajęć oraz stanowi ciekawe uzupełnienie zajęć realizowanych w ciągu roku szkolnego.