TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

MIESIĄC LUTY 2017 R.

 

Wypłata na rachunki bankowe:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 21.02.2017 oraz 28.02.2017
- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) – 20.02.2017 oraz 28.02.2017

Wypłata w kasach Urzędu Pocztowego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) od 23.02.2017 do 28.02.2017