TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

MIESIĄC LUTY 2019 R.

Wypłata na rachunki bankowe:
- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) – 20.02.2019 oraz 28.02.2019
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 21.02.2019 oraz 28.02.2019

Wypłata w kasach Urzędu Pocztowego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) od 25.02.2019 do 28.02.2019