TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

MIESIĄC WRZESIEŃ 2017 R.

Wypłata na rachunki bankowe:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 22.09.2017 oraz 29.09.2017
- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) – 21.09.2017 oraz 29.09.2017
Wypłata w kasach Urzędu Pocztowego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) od 26.09.2017 do 29.09.2017