TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

MIESIĄC LIPIEC 2017 R.
Wypłata na rachunki bankowe:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 24.07.2017 oraz 31.07.2017
- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) – 21.07.2017 oraz 31.07.2017
Wypłata w kasach Urzędu Pocztowego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) od 26.07.2017 do 31.07.2017