TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

MIESIĄC CZERWIEC 2019 R.

Wypłata na rachunki bankowe:
- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) – 19.06.2019 oraz 28.06.2019
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 21.06.2019 oraz 28.06.2019

Wypłata w kasach Urzędu Pocztowego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) od 25.06.2019 do 28.06.2019