TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

MIESIĄC MAJ 2018 R.

Wypłata na rachunki bankowe:
- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) – 22.05.2018 oraz 30.05.2018
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 23.05.2018 oraz 30.05.2018

Wypłata w kasach Urzędu Pocztowego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) od 25.05.2018 do 30.05.2018