TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

MIESIĄC STYCZEŃ 2018 R.

Wypłata na rachunki bankowe:
- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) – 23.01.2018 oraz 31.01.2018
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 24.01.2018 oraz 31.01.2018

Wypłata w kasach Urzędu Pocztowego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) od 26.01.2018 do 31.01.2018