TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

MIESIĄC LISTOPAD 2017 R.

Wypłata na rachunki bankowe:
- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) – 22.11.2017 oraz 30.11.2017
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 23.11.2017 oraz 30.11.2017

Wypłata w kasach Urzędu Pocztowego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) od 27.11.2017 do 30.11.2017