TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2018 R.

Wypłata na rachunki bankowe:
- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) – 23.10.2018 oraz 31.10.2018
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 24.10.2018 oraz 31.10.2018

Wypłata w kasach Urzędu Pocztowego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus), świadczenie Dobry Start od 26.10.2018 do 31.10.2018