Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu z modernizacji EGiB

Dokument do pobrania