Kolejny krok do budowy ścieżki rowerowej w Krasnym Lesie

Kolejny krok do budowy ścieżki rowerowej w Krasnym Lesie
Wszystko wskazuje na to, że jeszcze we wrześniu ruszy przetarg na wykonanie ponad 2 kilometrowego odcinka trasy pieszo – rowerowej w Krasnym Lesie. W ubiegłym tygodniu złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, a dziś Departament Zarząd Dróg złożył niezbędne dokumenty do przygotowania postępowania na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Jak już wcześniej informowaliśmy, z uwagi na zbyt wysokie koszty budowy planowanego odcinka trwały poszukiwania  nowego rozwiązania, które umożliwi racjonalne wykorzystanie środków budżetowych i zapewni realizację niniejszego zadania, także z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Dzięki wnikliwej analizie i aktualizacji opracowanej w 2013 roku dokumentacji zostało przygotowane nowe, mniej kosztowne rozwiązanie, które zapewnieni kontynuację inwestycji. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli doskonałe miejsce do rekreacji.  Podniesie to również bezpieczeństwo ruchu drogowego w tej części miasta.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Prezydent będzie również czynił starania o pozyskanie funduszy zewnętrznych na realizację tej inwestycji. Planowane jest złożenie wniosku pn. „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska-Zajazd-Krasny Las” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020,  OŚ PRIORYTETOWA 6 KULTURA I DZIEDZICTWO Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów Schemat A: trasy rowerowe.