Kolejne unijne środki dla Elbląga

ścieżka Fromborska

ścieżka Fromborska - ścieżka Fromborska


Zarząd Województwa rozstrzygnął konkursy w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury Na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie  w zakresie  rewitalizacji miast oraz publicznej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej.  W obu konkursach wśród beneficjentów znalazło się nasze miasto. Dzięki temu do miejskiej kasy wróci ponad 1,3 mln zł poniesionych kosztów  na zrealizowane już inwestycje.

Pierwszy projekt dotyczy „Budowy systemu ścieżek rowerowych w Elblągu od ul. Odrodzenia do ul. Fromborskiej – Zajazd”. Nasze miasto otrzyma  937.416,80 zł refundacji poniesionych kosztów  w latach 2008-2015 ze środków własnych, w tym z puli budżetu obywatelskiego na rok 2014 i 2015 na budowę następujących ciągów  rowerowo-pieszych:
1.    ul. Fromborskiej na odcinku od ul. Wileńskiej do rzeki Babicy – dł. ścieżki 284,2 m
2.    ul. Fromborskiej od rzeki Babica do skrzyżowania ul. Fromborskiej z ul. Kruczkowskiego (dzielnica Zajazd) – dł. ścieżki 800 m
3.    ul. Odrodzenia na odcinku od ul. Mazurskiej do ul. Szarych Szeregów – dł. ścieżki 180 m
4.    ul. Odrodzenia na odcinku od ul. Szarych Szeregów do wjazdu na parking przy DH Jantar – dł. ścieżki 521,5 m
5.    ul. Odrodzenia – realizowana obecnie kontynuacja ciągu od wjazdu na parking przy DH Jantar do zjazdu w ul. Kalenkiewicza – dł. ścieżki 172 m.
Drugi projekt związany jest z Rozbudową systemu monitoringu na obszarach objętych rewitalizacją w Elblągu. Realizowany był on w 2013 r.  i obejmował zakup i montaż 9 kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta oraz wyposażenie centrów dozoru i monitoringu. Wartość projektu wynosiła  653 693,62 zł. Dzięki złożonemu wnioskowi o refundację 377.000 zł z tej kwoty wróci do budżetu miasta.
- „Bardzo się cieszę z decyzji Zarządu Województwa o przyznaniu nam dodatkowych funduszy unijnych. Są to kolejne odzyskane pieniądze ze zrealizowanych już jedynie ze środków własnych inwestycji. Łącznie przez ostatni rok udało się już pozyskać około 20 mln zł funduszy zewnętrznych – zarówno unijnych, jak i ministerialnych.  Te dodatkowe pieniądze wzmocnią nasz budżet i będą mogły być przeznaczane na kolejne inwestycje” – podkreśla Witold Wróblewski Prezydent Elbląga.