Targowisko miejskie pięknieje

 Targowisko miejskie pięknieje

Targowisko miejskie pięknieje - Targowisko miejskie pięknieje

Zakończył się pierwszy etap przebudowy targowiska miejskiego. W ramach przedsięwzięcia powstały między innymi nowe pawilony i zadaszone wiaty ze stołami handlowymi. Modernizacja kosztowała prawie 3 mln złotych.

- Elblążanie od lat oczekiwali poprawy warunków handlu na targowisku. Za sobą mamy pierwszy etap jego modernizacji. Myślę, że te pawilony, które powstały i miejsca do targowania będą pierwszym krokiem do tego, aby można tu było prowadzić sprzedaż w cywilizowanych warunkach – podkreślał Prezydent Witold Wróblewski.

Zakres robót, które zrealizowało Konsorcjum Firm: Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KOLEX” Ireneusz Rygasiewicz obejmował między innymi budowę 12 pawilonów handlowych murowanych przeznaczonych do sprzedaży całorocznej, 100 stanowisk pod zadaszeniem (stoły), stanowisk handlowych do sprzedaży bezpośrednio z samochodu, chodnika, ciągu pieszo – jezdnego, oświetlenia i niezbędnych instalacji. Projekt modernizacji konsultowany był z kupcami.

Koszt wykonania robót budowlanych wyniósł - 2.984.215,80 zł, z czego 994.268,00 zł na ten cel Prezydent pozyskał z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O tym kto będzie najemcą nowych pawilonów zdecyduje przetarg. Przeprowadzenie postępowania przetargowego jest planowane w styczniu przyszłego roku. Zarządcą Targowiska Miejskiego jest Zarząd Budynków Komunalnych. Zgodnie z wytycznymi programu 44 stanowiska handlowe przeznaczone zostaną również dla rolników indywidualnych prowadzących sprzedaż produktów rolno-spożywczych wytworzonych w ramach działalności rolniczej.

 Targowisko Miejskie pięknieje

Targowisko Miejskie pięknieje - Targowisko Miejskie pięknieje

 Targowisko Miejskie pięknieje

Targowisko Miejskie pięknieje - Targowisko Miejskie pięknieje

 Targowisko Miejskie pięknieje

Targowisko Miejskie pięknieje - Targowisko Miejskie pięknieje

 Targowisko Miejskie pięknieje

Targowisko Miejskie pięknieje - Targowisko Miejskie pięknieje

 Targowisko Miejskie pięknieje

Targowisko Miejskie pięknieje - Targowisko Miejskie pięknieje