Ostatni moment na złożenie wniosku

Już tylko jeden dzień został na złożenie wniosku do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Na pomysły mieszkańców czekamy do 15 czerwca. Do tej pory do Urzędu Miejskiego wpłynęło 48 wniosków. Pula środków przeznaczonych na realizację BO wynosi ponad 3 mln zł, przy czym 480.000 zł. dla każdego okręgu wyborczego oraz 620.000 zł. na inicjatywy ogólnomiejskie.

Budżet Obywatelski 2019 – praktyczne informacje

Kto może składać?
Każdy elblążanin posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Elblągu, który uzyska pisemne poparcie od 10 do 15 pełnoletnich osób, zameldowanych w okręgu, w którym realizowane będzie zadanie, a w przypadku inicjatyw ogólnomiejskich - poparcie od 25 do 30 pełnoletnich osób, zameldowanych w Elblągu. Jedna osoba może złożyć więcej niż jeden wniosek, każdy na odrębnym formularzu.

W jaki sposób?
• za pomocą wniosku (tylko w wersji papierowej), którego wzór znajduje się wewnątrz ulotki,
• w wersji papierowej formularz wniosku można odebrać w: Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Elblągu, Informacji Turystycznej (Ratusz Staromiejski), Referacie Obsługi Kierowców (Pl. Dworcowy), Referacie Świadczeń Rodzinnych (ul. Jaśminowa), ZBK (ul. Ratuszowa), na basenie CRW „Dolinka” oraz w ESWIP i Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Związku Jaszczurczego).

Co musi zawierać poprawnie wypełniony wniosek?
• numer okręgu wyborczego, w którym znajduje się proponowane zadanie lub zaznaczone właściwe pole w przypadku inicjatywy ogólnomiejskiej,
• nazwę,
• miejsce realizacji zadania,
• opis zadania,
• dane identyfikujące wnioskodawcę (m.in. imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, podpis),
• podpisy osób popierających.

Gdzie po informacje?
• ustalenie okręgu wyborczego: strona internetowa www.budzetobywatelski.elblag.eu lub w Departamencie Spraw Obywatelskich, tel. 55 239 30 95 lub 55 239 34 76,
• ustalenie miejsca realizacji zadania: www.portalmapowy.umelblag.pl lub w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Geodezji i Katastru, pok. 116, tel. 55 237 47 52 lub 55 239 31 15.

Kiedy i gdzie można składać wnioski?
• do 15 czerwca 2018 roku w wersji papierowej do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego
w Elblągu ul. Łączności 1.

Co dalej?
• do 24 sierpnia 2018 roku zostanie opublikowana lista pozytywnie zaopiniowanych wniosków do realizacji,
• od 27 do 31 sierpnia przyjmowanie odwołań od opublikowanej listy,
• od 24 września do 21 października 2018 roku – głosowanie na projekty możliwe do realizacji.

Wszelkie informacje na temat tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego dostępne będą na stronie www.budzetobywatelski.elblag.eu.