Jak uniknąć nienależnie pobranych świadczeń 500 plus

W przypadku wystąpienia zmian:
-  w liczbie członków rodziny;
-  uzyskania dochodu (np. podjęcie zatrudnienia, umowy zlecenie lub dzieło, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie zasiłku/stypendium dla bezrobotnych, uzyskanie emerytury lub renty, uzyskanie zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego po utracie zatrudnienia) przez członka rodziny, po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
-  wyjazdu członka rodziny za granicę;
-  lub innych zmian mających wpływ na prawo do 500 plus
-  należy niezwłocznie powiadomić o tym organ wypłacający świadczenia, by uniknąć nienależnie pobranych świadczeń.