Informacja

Wnioski na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy będą do pobrania niezwłocznie po zakończeniu procesu legislacyjnego, o czym niezwłocznie poinformujemy.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy w formie papierowej oraz elektronicznej przyjmowane będą od dnia 01 sierpnia 2017 r.