Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) Dane osobowe w zbiorze Monitoring wizyjny Urzędu Miejskiego w Elblągu przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia będącego własnością Urzędu, na podstawie art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  
Monitoring wizyjny obejmuje korytarze i klatki schodowe oraz tereny wokół budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1, ul. Stary Rynek 25 , ul. E. Orzeszkowej 2, ul. Jaśminowej 11.
3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez okres 30 dni od daty rejestracji, a następnie podlegają automatycznemu nadpisaniu kolejnymi nagraniami lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w postępowaniu.
5) Posiada Pani/Pan prawo złożenia wniosku do Administratora o zabezpieczenie nagrania w celu przekazania uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Inspektor Ochrony Danych:
Piotr Tulski
kontakt: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 55 239 33 28