Komunikat dla producentów produktów pochodzenia roślinnego (rolników) z terenu miasta Elbląga, działających na rynku spożywczym.

W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu z 20 maja 2016 roku Prezydent Elbląga uprzejmie informuje, że producenci produktów pochodzenia roślinnego (rolnicy) zobowiązani są do złożenia do właściwego, z tytułu miejsca prowadzenia działalności, powiatowego inspektora sanitarnego wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.psseelblag.ornet.pl