Komunikat dla właścicieli gospodarstw rolnych mających siedzibę w granicach administracyjnych miasta Elbląg

Prezydent Elbląga informuje, że w związku z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie szkód w uprawach ozimych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania, w przypadku wystąpienia w/w strat zainteresowani rolnicy z terenu miasta Elbląg proszeni są o zgłoszenie tych zdarzeń w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg (Referat Ochrony Środowiska, pokój 242, telefon nr 55-239-31-81).

Przedmiotowe zgłoszenia stanowić będą podstawę do komisyjnego  oszacowania strat w uprawach ozimych w gospodarstwach rolnych. Ogólne informacje dotyczące szacowania szkód, w tym obowiązujące w bieżącym roku wzory wniosków rolników dostępne są na stronie internetowej Warmińsko –Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce: Obsługa interesanta > Co i gdzie załatwić > ochrona środowiska – ochrona przyrody – Rolnictwo.