Komunikat dla prowadzących gospodarstwa rolne w granicach administracyjnych miasta Elbląg

W związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w sprawie strat w uprawach zbóż jarych spowodowanych tegoroczną suszą Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu  uprzejmie informuje, że w przypadku wystąpienia przedmiotowych strat zainteresowani rolnicy z terenu Gminy Miasto Elbląg proszeni są o zgłoszenie tych zdarzeń w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1 (Referat Ochrony Środowiska – pokój 242, tel. Nr 55-239-31-81)
Przedmiotowe zgłoszenia stanowić będą podstawę do komisyjnego oszacowania strat w uprawach zbóż jarych w gospodarstwie.
Sprawa jest bardzo pilna z uwagi na to, że szacowanie szkód może odbywać się tylko do czasu zbioru plonu danej uprawy.