Kreujemy Logo Zawodzia

Kreujemy Logo Zawodzia

Kreujemy Logo Zawodzia - Kreujemy Logo Zawodzia
Zapraszamy i zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie na Logo Aktywnego Zawodzia. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:
- pierwsza grupa do lat 14-nastu,
- druga grupa powyżej lat 14-nastu, w tym osoby dorosłe.
Z każdej grupy wiekowej zostaną wyłonione trzy zwycięskie prace. Z sześciu najlepszych prac, które zostaną nagrodzone wyłonimy finalistę i zrealizujemy projekt Loga Zawodzia.

Prace należy składać do dnia 22.09.2017r. do siedziby Domu Sąsiedzkiego na Zawodziu,
ul. Warszawska 55 w Elblągu, bądź do Przedszkola nr 5 ul. Szańcowa 9 w Elblągu  
Więcej informacji na facebooku: Aktywne Zawodzie lub w siedzibie Domu Sąsiedzkiego na Warszawskiej 55.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 55 625 66 85/625 66 81 lub 518 467 819.

Organizatorem jest Dom Sąsiedzki na Zawodziu oraz Elbląskie Towarzystwo Kulturalne.

Regulamin konkursu