Komunikat EPWiK

Komunikat EPWiK

Komunikat EPWiK - Komunikat EPWiK

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z  planowanymi pracami  prowadzonymi na sieci wodociągowej w dn. 17.11.2016 / czwartek / pozbawieni dostawy  wody  będą mieszkańcy ul. Portowej nr 5 i 7 oraz odbiorcy w miejscowości BIELNIK II i całej WYSPY NOWAKOWSKIEJ.


Przewidywany czas pracy na ul. Portowej w godz. 8.00 - 15.00, w Bielniku II i na Wyspie Nowakowskiej od 10.30 - 14.30 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu - w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem).
W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne  - tel.994. Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPW i K Sp. z o.o. przeprasza.
k-k Pogot.Techn. Robert Danielewicz