Straż Miejska usuwa wraki pojazdów

usuwanie wraków

usuwanie wraków - usuwanie wraków

Często bywa tak, że pojazdy nieużywane dłuższy czas są zmorą naszego miasta i poprzez swój wygląd zaśmiecają okolice.  Bywa też tak, że są porzucane przez swoich właścicieli, bo np. nie opłaca się już ich naprawiać. Pozostawione bez tablic rejestracyjnych, zniszczone i zaniedbane odstraszają i zajmują miejsca parkingowe.

Straż Miejska może w takich przypadkach zlecić odholowanie pojazdu z drogi publicznej, z drogi w strefie zamieszkania oraz w strefie ruchu, zgodnie z art. 50a ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, który mówi, że pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza.

Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, która to pociąga za sobą wiele nieprzyjemności – zarówno czasowych jak i finansowych, przypominamy właścicielom pojazdów nieużywanych. Będąc właścicielem pojazdu jesteś zobowiązany do:

  • kontynuowania obowiązkowego ubezpieczenia OC,
  • dbałości o jego stan techniczny,
  • dopilnowania sposobu jego użytkowania.    

Przestrzegaj ważnych terminów:

  • okresowych badań technicznych,
  • przed upływem ważności – przedłuż polisę OC,
  • do 30 dni – złóż wniosek o zbyciu pojazdu lub wyrejestrowaniu.

Od początku 2018 r. straż miejska przeprowadziła 128 interwencji dotyczących pojazdów nieużywanych, z czego usunięto poprzez odholowanie 26 takich pojazdów.

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu