Skuteczniejsi w walce z żywiołem

ćwiczenia

ćwiczenia - ćwiczenia

7 listopada br. odbyło się szkolenie formacji obrony cywilnej z prowadzenia działań przeciwpowodziowych. Pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu, Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. doskonalili swoje umiejętności w zakresie stawiania zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Campingu nr 61 przy ul. Panieńskiej.

W czasie szkolenia dążono do praktycznego wykorzystania Mobilnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej oraz przeszkolenia z obsługi nowych członków formacji z zadaniami przeciwpowodziowymi. Uzupełniono zasoby worków z piachem wykorzystując nowy sprzęt - leje ułatwiające i przyśpieszające uzupełnianie worków piachem.

Magazyn przeciwpowodziowy wzbogacił się o pięć nowych lejów zaprojektowanych przez pracowników Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM. Urządzenia zostały wykonane przez jedną z elbląskich firm w ramach współpracy i współdziałania w realizacji zadań Obrony Cywilnej.

Przeprowadzone szkolenie, uzupełnione zasoby przeciwpowodziowe oraz nowe wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego zwiększą gotowość służb do działania w przypadku powodzi.

Dziękujemy członkom formacji za udział w szkoleniu oraz wielkie zaangażowanie.

ćwiczenia

ćwiczenia - ćwiczenia

ćwiczenia

ćwiczenia - ćwiczenia