Gospodarka komunalna

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
www.epwik.com.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 55 230-71-05

Informacja na temat jakości wody dla m. Elbląga za m-c grudzień 2016 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 07.06.2001. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017.328 t.j. z dnia 2017.02.23) Prezydent Miasta Elbląga, na podstawie oceny jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i Powiatu Elbląg informuje, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiada wymogom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A, 3A i B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

UWAGA:
Średnie miesięczne dane podstawowych parametrów jakości wody podawanej ze stacji uzdatniania do sieci wodociągowej dostępne są na stronie internetowej:
http://www.epwik.com.pl - "Woda i ścieki" - "Jakość wody".

Zarząd Zieleni Miejskiej
www.zzm.elblag.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 55-234-10-75

Cmentarze Komunalne
Funkcje administratora cmentarzy komunalnych w Elblągu sprawuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu -Wydział Administracji Cmentarzy ul. Łęczycka 46 w Elblągu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel./fax 55 231-79-46, 55 231-79-51

Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Elblągu
Zarządzenie w sprawie opłat za usługi cmentarne
Opłaty za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Elbląga

Internetowy System Wyszukiwania Osób Pochowanych na Cmentarzu "Agrykola" GROBONET 2.3

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
www.epec.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 55- 61-13-200

Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
www.zkm.elblag.com.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 55-230-79-00

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
www.zuo.elblag.com.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 55-236-12-25

SZALETY MIEJSKIE

•    Całoroczne

 • ul. Rycerska
 • ul. Wodna (Stare Miasto)
 • Al. Odrodzenia (Dom Handlowy Jantar)
 • kabina WC na Placu Konstytucji (parking przed Sądem)
 • kabina WC ul. Kowalska (Stare Miasto)

•    Sezonowe

 • Park Planty
 • Stare Miasto  (ul. Rybacka)
 • Las Komunalny Bażantarnia  (parking przy wiatach)
 • ul. Mickiewicza (zieleniec)
 • Park Kajki
 • Park Modrzewie
 • Park Traugutta
 • Park Dolinka