Departament Promocji, Kultury i Turystyki

Adam Jocz - Dyrektor Departamentu
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja : Ratusz Staromiejski, II piętro, p. 200
tel. (55) 239 33 20

Wszelkie podania, zapytania, wnioski, itp. należy kierować na adres e-mail departamentu : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat departamentu – tel. (55) 239 33 20

Monika Ropelewska – inspektor ds. organizacyjno- kancelaryjnych              
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja: Ratusz Staromiejski, II piętro, p. 201
tel. (55) 239 33 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marzena Maj – inspektor ds. promocji
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja : Ratusz Staromiejski, II piętro, p. 201
tel. (55) 239 31 70

Rafał Maliszewski – inspektor ds. promocji
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja : Ratusz Staromiejski, II piętro, p. 201
tel. (55) 237 47 96

Michał Glock – specjalista ds. mediów społecznościowych
Ratusz Staromiejski II piętro p. 201,
tel. 55 239 30 88

Bożena Barbara Szyłak – Główny Specjalista ds. kultury
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja : Ratusz Staromiejski, I piętro, p. 102
tel. (55) 239 33 23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kamila Ośka – specjalista ds. upowszechniania kultury i organizacji imprez
Adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
Lokalizacja: Ratusz Staromiejski, I piętro p. 102                   
Tel. 55 239 33 25

Kamila Badzio – inspektor ds. finansowych
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja : Ratusz Staromiejski, I piętro, p. 103
tel. (55) 239 33 24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agata Prystupa – inspektor ds. upowszechniania i nadzoru kultury
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja : Ratusz Staromiejski, I piętro, p. 103
tel. (55) 239 34 65
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wioletta Czerwień – Inspektor ds. turystyki
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja : Ratusz Staromiejski, I pietro, p. 110
tel. (55) 239 33 53


Karty usług


Zadania Departamentu

Miejskie instytucje kultury dla których organizatorem jest Gmina Miasto Elbląg

Do podstawowych zadań Departamentu Promocji  i Kultury należą w szczególności:

1)         Prowadzenie projektu strategii marki Elbląg

a)    Zarządzanie marką miasta i strategią promocyjną Miasta,

b)    Nadzór nad wszystkimi projektami realizowanymi w ramach strategii marki Elbląg oraz monitorowanie jej wykonywania przez inne podmioty

c)    Przygotowywanie kampanii promocyjnych marki Elbląg oraz potencjałów miasta (gospodarka, turystyka, sport, kultura)

d)    Kreowanie przedsięwzięć służących budowaniu wizerunku Miasta poprzez organizację i udział w targach, prezentacjach oraz innych wydarzeniach promocyjnych,

e)    Współpraca z uczelniami w zakresie promocji potencjału akademickiego Elbląga,

f)     Współpraca z klubami sportowymi w zakresie wspólnych działań promocyjnych

2)         Kreowanie wizerunku i promocja miasta w kontaktach wewnętrznych i zagranicznych

a)  Promocja wybranych imprez miejskich

b)  Podejmowanie akcji promocyjnych służących identyfikacji mieszkańców z Miastem,

c)  Współpraca z podmiotami zewnętrznymi na rzecz promocji Miasta,

3)         Opracowywanie i współudział w przygotowywaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych o mieście i regionie

4)         Administrowanie oficjalną stroną internetową miasta oraz sprawowanie w tym zakresie funkcji koordynacyjnej w stosunku do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu

5)         Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej

Zadania Referatu Kultury:

1)    Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i nagród z dziedziny kultury i sztuki,

2)    Prognozowanie rozwoju życia kulturalnego w mieście i koordynowanie realizacji przedsięwzięć, stymulujących zainteresowanie wszelkich kręgów społecznych wartościami kultury,

3)    Prowadzenie spraw związanych z zadaniami publicznymi z zakresu kultury i sztuki realizowanymi przez organizacje pozarządowe,

4)    Współpraca z placówkami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i całym środowiskiem kultury w celu ożywienia życia kulturalnego w mieście,

5)    Inspirowanie i integrowanie środowisk zawodowo związanych z kulturą i sztuką,

6)    Realizowanie działań z zakresu edukacji kulturalnej różnych grup wiekowych i społecznych oraz wspieranie programów edukacyjnych i artystycznych upowszechniających wiedzę o rodzimym bogactwie kulturowym,

7)    Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych,

8)    Organizacja obchodów świąt i uroczystości państwowych,

9)    Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań organizatora względem instytucji kultury Gminy Miasto Elbląg zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) Współdziałanie z Referatem Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego w zakresie wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych